FIRES 2022

FEBRER

5 DE FEBRER
Fira d'artesans de Sant Andreu
 Plaça del comerç de Barcelona  

MARÇ

5 DE MARÇ 
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona   

12 DE MARÇ 
Fira d'artesans de Sant Cugat del Vallès Plaça Octavià de Sant Cugat del vallès 

ABRIL

2 D'ABRIL
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona  

9 D' ABRIL

Fira d'artesans de Sant Cugat del Vallès Plaça Octavià de Sant Cugat del vallès 

15 i 16 D'ABRIL

Fira d'artesania i ceràmica de la Bisbal Passeig Marimon Asprer

MAIG

7 DE MAIG
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona  

14 DE MAIG

Fira d'artesans de Sant Cugat del Vallès Plaça Octavià de Sant Cugat del vallès 

29 DE MAIG
XIV Fira d'Oficis Artesans de Sant Miquel de Fluvià  

JUNY

11 DEJUNY

Fira d'artesans de Sant Cugat del Vallès Plaça Octavià de Sant Cugat del vallès

18 DE JUNY
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona   

 

SEPTEMBRE

3 DE SEPTEMBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona  

OCTUBRE

15 D'OCTUBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona  

NOVEMBRE

5 DE NOVEMBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona