FIRES 2022

FEBRER

5 DE FEBRER
Fira d'artesans de Sant Andreu
 Plaça del comerç de Barcelona  

MARÇ

5 DE MARÇ 
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona   

ABRIL

2 D'ABRIL
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona   

MAIG

7 DE MAIG
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona   

JUNY

18 DE JUNY
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona   

JULIOL

2 DE JULIOL
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona   

SEPTEMBRE

3 DE SEPTEMBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona  

OCTUBRE

15 D'OCTUBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona  

NOVEMBRE

5 DE NOVEMBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona