FIRES 2021

FEBRER

6 DE FEBRER
Fira d'artesans de Sant Andreu
Plaça del comerç de Barcelona  

13 DE FEBRER Anul.lada
Fira d'artesans de Sant Cugat
 Plaça Octavià (Monestir)

MARÇ

6 DE MARÇ
Fira d'artesans de Sant Andreu
Plaça del comerç de Barcelona  

13 DE MARÇ
Fira d'artesans de Sant Cugat
Plaça Octavià (Monestir) 

ABRIL

10 D'ABRIL
Fira d'artesans de Sant Cugat
 Plaça Octavià (Monestir) 

17 D'ABRIL
Fira d'artesans de Sant Andreu
 Plaça del comerç de Barcelona 

 

MAIG

8 DE MAIG
Fira d'artesans de Sant Cugat
 Plaça Octavià (Monestir) 

15 DE MAIG
Fira d'artesans de Sant Andreu
 Plaça del comerç de Barcelona 

JUNY

12 DE JUNY
Fira d'artesans de Sant Cugat
 Plaça Octavià (Monestir) 

19 DE JUNY
Fira d'artesans de Sant Andreu
 Plaça del comerç de Barcelona 

JULIOL

3 DE JULIOl
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona  

SETEMBRE

4 DE SETEMBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona 

18 DE SETEMBRE
Fira d'artesans de Sant Cugat
 Plaça Octavià (Monestir) 

OCTUBRE

16 D'OCTUBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona 

NOVEMBRE

6 DE NOVEMBRE
Fira d'artesans de Sant Andreu Plaça del comerç de Barcelona 

13 DE NOVEMBRE
Fira d'artesans de Sant Cugat
 Plaça Octavià (Monestir)